Ilmavaatlused          Ilmaprognoos          Nädala prognoos          Ilm maailmas          Tuleohu kaart          Ilmakaart          www.meteoalarm.ee
  Avalehele
  Üldinfo
     Kontakt
     Teenused
     Tagasiside
     Sertifikaadid
  Ilmaprognoosid
  Ilmavaatlused
  Lennumeteoroloogia
  Hüdroloogia
  Kliima
  Vaatlusvõrk
  Uudised
  Erialane teave
  Üritused
  Projektid

Üldinfo

 1.juunil 2013 alustas keskkonnaministeeriumi haldusalas tegevust Keskkonnaagentuur (KAUR), mis on loodud Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogia Instituudi ja Keskkonnateabe Keskuse tegevuse ümberkorraldamisel. Igal suveräänsel riigil on oma ilmateenistus. Eestis täidab ilmateenistuse funktsioone Keskkonnaagentuur.

Ilmateenistuse eesmärgid on:

 • Ilmaprognooside ja tormihoiatuste koostamine ja edastamine.
 • Riiklike vajaduste rahuldamine meteoroloogilise ja hüdroloogilise informatsiooni osas ning rahvusvaheliste kokkulepete täitmine meteoroloogia ja hüdroloogia valdkonnas.
 • Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste vaatluste tegemine.
 • Tarbijate varustamine meteoroloogilise ja hüdroloogilise informatsiooni ja selle baasil töödeldud andmetega.

Põhifunktsioonid

 • Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste vaatluste teostamine Eesti territooriumil, vaatlusvõrgu juhtimine ja infovahetus rahvusvahelise andmeside võrgu kaudu.
 • Meteoroloogilise ja hüdroloogilise andmebaasi koostamine, täiendamine ja säilitamine.
 • Meteoroloogilise informatsiooni operatiivne töötlus ja teabeteenistus.
 • Veeressursside arvutus Eestis ja hüdroloogiline teabeteenistus.
 • Rahvusvaheline koostöö meteoroloogia ja hüdroloogia vallas.

Täidetavad programmid

 1. Ilmavaatluste programm
 2. Kliimaprogramm
 3. Rakendusmeteoroloogia programm
 4. Hüdroloogia ja veeressursside programm
 5. Rahvusvahelise koostöö programm

Vaatlusvõrk
Eesti meteoroloogiline ja hüdroloogiline vaatlusvõrk koosneb 99 vaatlusjaamast.

Vaatlusvõrgus täidetavad vaatlusprogrammid

 1. Sünoptiline vaatlusprogramm
 2. Aeroloogiline vaatlusprogramm
 3. Aktinomeetriline vaatlusprogramm
 4. Sisevete hüdromeetria vaatlusprogramm
 5. Järveuurimisprogramm
 6. Soouurimisprogramm
 7. Rannikumere vaatlusprogrammi
 8. Ioniseeriva radiatsiooni taseme vaatlusprogramm

Teenused, ilmainformatsioon
Sünoptikute poolt tehakse järgmisi prognoose, mille koostamine on üks olulisemaid ilmateenistuse teenuseid:

 • Lühiajaline ilmaprognoos Eesti ja tema territoriaalvete kohta
 • Kuni viie päeva ilmaprognoos Eesti kui terviku või eri piirkondade kohta
 • Ilma kuuprognoos

Tormihoiatusi koostatakse nii Eesti territooriumi kui ka Läänemere põhjaosa, Väinamere, Soome lahe ja Liivi lahe põhjaosa kohta.

Maantee-ilmateated Eesti maakondade ja linnade kohta.

Meteoroloogiaalane ja hüdroloogiaalane info riigiasutustele ja eraisikuile.

Ilmaprognoosid maa-, õhu- ja veetranspordi ettevõtetele.

Muud ilmaprognoosid ja info vastavalt eritellimustele.

Teave ultraviolettkiirguse ja osooni taseme kohta Eestis.

Prognooside, teatiste ja õiendite saamiseks ilma kohta olemasoleva vaatlusperioodi piires, samuti lepingute sõlmimiseks, kontakteeruda:
Telefon: 666 0923 või 666 0924
Mobiil telefon: 53 34 557 või 56 651 973
E-Mail: teenused@envir.ee

Telefoniteenused
Ilmateated ja ilmainfo Eesti ning terve maailma kohta valvesünoptiku vahendusel
Telefonil: 9001032 (kõneminuti hind 1,10 EUR/min).

Tutvustav video
Tegemist on 15 minutilise DivX formaadis videolõiguga mis tutvustab ilmateenistuse eesmärki ja ajalugu
emhi_est.avi (268 MB)© Ilmateenistus